Youth initiative for human rights

Inicijativa mladih za ljudska prava - Srbija

POSEBNI PROGRAMI & PROJEKTI

Trening centar

Trening centar (TC) je zadužen za sprovođenje edukacije u okviru programa Inicijative. Zaposleni u TC-u prave planove seminara i treninga, biraju adekvatne predavače/ice i trenere/ice i učestvuju u kreiranju programa edukacije.

Mnogi treneri/ce su mladi ljudi koji su prošli obuku u ranijem Inicijativinom programu Trening za trenere i stekli znanja i veštine neophodne za vođenje treninga, planiranje i organizovanje kampanja, javno zastupanje…

“Dani Sarajeva” festival


Od 2007. godine, Inicijativa svakog maja u Beogradu organizuje festival „Dani Sarajeva“ kao simbolično podsećanje na početak četvorogodišnje opsade Sarajeva. Festival pokušava da obnovi veze koje je rat prekinuo devedesetih godina prošlog veka i posebno nastoji da dopre do mladih ljudi u Srbiji – posleratne generacije koja nema političku svest i istorijsko znanje o posledicama opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, kao ni znanje o tamošnjim aktuelnim kulturnim dešavanjima.

Poslednji, treći festival je održan od 14. do 17. maja 2009. godine. Više od 250 gostiju iz Sarajeva je tada Beogradu predstavilo kulturni i društveni život svog grada. Tokom četiri festivalska dana, oko 5.000 ljudi je na koncertima, izložbama, četiri pozorišne predstave, na filmskim projekcijama i nastupima DJ-eva, upoznalo sarajevsku kulturnu scenu. www.danisarajeva.com

moJA inIcijaTIva


Moja inicijativa (MI) je mreža mladih ljudi koji širom Srbije zagovaraju poštovanje ljudska prava, suočavanje sa prošlošću i uključivanje mladih u javni i politički život. Ova mreža formirana je 2006. godine kroz kampanju za bojkot referenduma za Ustav, koju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava.

Od tada je kroz MI prošlo na hiljade mladih iz cele Srbije, koji su učestvovali u raznim kampanjama, od kojih su najzapaženije bile kampanje usmerene na mobilizaciju mladih ljudi na glasanje (“Važni smo mi”, “Mobilizacija građanske Srbije”). Aktivisti i aktivistkinje Moje inicijative su ispunjeni željom, energijom i vizijom, spremni da se bore za izgradnju moderne i građanske Srbije.

Motivisani su da preuzmu inicijativu i počnu da utiču na rešavanje problema koji ih okružuju, jer su svesni da su važni ljudi, a ne teritorije, da svako ima pravo da voli koga želi i da njihove godine nisu za gubljenje! www.mojainicijativa.org

Beogradski samit


Inicijativa je od 4. do 6. decembra 2009. godine organizovala Beogradski samit, na kojem je učestvovalo više od 300 mladih političkih lidera/ki i aktivista/kinja za ljudska prava sa Zapadnog Balkana i iz drugih delova Evrope i sveta. Samit je okupio i predstavnike/ce institucija, država članica i Predsedništva EU, zvaničnike/ce SAD.

Kao prvi događaj takve vrste u regionu, održan je sa namerom da se uspostavi trajni dijalog i saradnja mladih aktivista/kinja u zemljama Zapadnog Balkana, kao i stalna komunikacija mladih, budućih lidera/ki iz ovog regiona sa zvaničnicima/ama Evropske unije. Mladi su tako na samitu o problemima i izazovima u regionu razgovarali sa donosiocima/teljkama odluka u EU, direktorom Direkcije za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pjerom Mirelom i poslanicom Evropskog parlamenta Doris Pak.

Aktivisti/kinje iz regiona i celog sveta su diskutovali o mestu Zapadnog Balkana u EU, odnosima i saradnji u regionu, suočavanju sa nedavnom zajedničkom prošlošću, vladavini prava i primeni tranzicionih zakona, slobodi kretanja, ulozi mladih u procesu odlučivanja… Mladi su takođe razgovarali o globalnoj perspektivi saradnje i odlučili da se web portal “Demokratska omladinska mreža” (www.democraticyouth.net), koji administrira Inicijativa, koristi kao mesto za razmenu informacija, znanja i dobre prakse mladih aktivista/kinja na globalnom nivou.

U okviru samita održana je beogradska premijera anti-ratne predstave “General mrtve vojske” Albanskog teatra iz Skoplja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ta pozorišna trupa je poslednji put u Beogradu gostovala pre 30 godina. Predstava “Zatvor Podunavske regije” izvedena je u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Učesnici/ce samita usvojili su Beogradsku deklaraciju kojom se od Vlada u regionu zahteva da primene sve mehanizme tranzicione pravde, da implementiraju donete zakone i omoguće aktivnije učešće mladih u javnom životu. Deklaracijom se posebno traži priznavanje kosovskih dokumenata u celom regionu i podrška osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije (REKOM). Mreža Inicijative pozvala je sve institucije da podrže Beogradsku deklaraciju, implementiraju donete zaključke samita i time otvore put dijalogu zvaničnika i budućih lidera o reformi društava Zapadnog Balkana i procesu priključenja EU.

Deklaracija je poslata svim institucijama u regionu i Evropskoj uniji u koordiniranoj akciji Mreže Inicijative u regionu na 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava.

Samit će se jednom godišnje održavati u različitim centrima Zapadnog Balkana, i predstavljaće stalan vid komunikacije mladih aktivista/kinja za ljudska prava u regionu, i mogućnost da zvaničnici EU direktno od mladih čuju mišljenje o problemima na Zapadnom Balkanu. www.belgradesummit2009.com
Vesti u vezi sa ovom temom